EuroKoeIDEE - Adviestool

Een door EuroKoeIDEE ontwikkeld analyseprogramma waarmee het koerendement in beeld wordt gebracht..

Voerflits

Een eigen ontwikkeld analyseprogramma waarmee het koerendement in beeld wordt gebracht. De voerflits is een samenvoeging van veestapel gegevens en voedingsdata. Dit analyse tool stelt actuele feiten vast die de basis zijn voor een nieuw plan van aanpak. Dit is essentieel voor een onafhankelijk advies want het huidige resultaat wordt meestal te rooskleurig gepresenteerd (kosten per kg meetmelk, aangekocht ruwvoer niet meenemen etc.) waardoor het behaalde resultaat tegenvalt bij de uiteindelijke jaarafsluiting van de boekhouding.
Euro Koe Voerflits voorbeeld

Mineralenscan

Een exel-rekenprogramma dat gebruikt wordt voor het samenstellen van een mineralenconsult. De mineralescan is ontwikkeld om aan de hand de ruwvoeranalyses en de verhoudingen tussen de verschillende elementen een productsamenstelling te bepalen met de daarbij behorende adviesgiften. Naast het bepalen van de verschillende interacties tussen de verschillende elementen wordt er ook rekening gehouden met de het verhogen van bepaalde doseringen i.v.m. problemen zoals teveel stierkalveren, uierontsteking, nageboorte, likzucht enz. Euro Koe Mineralenscan voorbeeld

Digestion analyzer

Euro Koe IDEE werkt sinds een jaar met een digestion analyzer om de mest te beoordelen op 3 fracties. De analyzer geeft duidelijk weer of de mest goed verteerd is en er kan worden aangegeven waarom de mest niet goed verteerd is. De digestion analyzer is een Amerikaanse doorontwikkeling van de keukenzeef waarmee ook mest wordt uitgespoeld.
De digestion analyzer bestaat uit drie zeven die van grof naar fijn gaan. Door  via een vast monster protocol van elke groep melkkoeien de mest te zeven komt er zeer waardevolle informatie vrij om het rantsoen te verbeteren of problemen op te lossen.
De drie fracties: Euro Koe IDEE gebruikt de analyzer als aanvulling op de keukenzeef omdat het door de 3 fracties veel duidelijker weergeeft waarom de mest niet goed verteerd is. Je kunt ermee duidelijk maken of het gaat om: slecht hakselwerk van de loonwerker, een structuur tekort, pensverzuring, niet goed pletten graankorrels of  fout gemalen/perste brok.
Ga mest kijken! Het stinkt en maakt vies maar desondanks geeft het perfect de koesignalen weer.

Penn-State Forage Separator (Schuddebox)

Henry van Ittersum heeft reeds 10 jaar ervaring met de "schuddebox". Het is een ideaal hulpmiddel om de effectieve structuurwaarde bepalen van de ruwvoeders en het gehele gemengde rantsoen (TMR).
De "schuddebox" was hiervoor in eerste instantie ontwikkeld maar nu blijkt dat het ook een ideaal instrument is om de mengnauwkeurigheid te bepalen van de TMR meteen bij het uitdraaien van de mengwagen en vervolgens gedurende de tijd dat het aan het voerhek wordt opgenomen. Vooral het laatste is een zeer groot gevaar omdat vaak voorkomt dat de koeien eerst de lekkerste componenten opnemen en hierna het ruwvoer of domweg weer wachten op nieuw vers voer. Je ziet dan vaak veel variatie in pensvulling en consistentie van de mest.
Artikel Veeteelt Schuddebox