stichting weidegang

Euro Koe IDEE! - Advies

Meer rendement door onafhankelijk advies..

Waarom onafhankelijk advies?

struktuur krachtvoerIn de melkveehouderij is het heel normaal dat de verkoper tevens adviseur is en een jarenlange relatie heeft met uw bedrijf. Een adviseur die gelijktijdig verkoopt heeft veelal gemengde belangen en is hierdoor "bedrijfsblind" naar u en zijn eigen producten.

Euro Koe IDEE streeft naar maximale produktie van uw kapitaal zoals grond en gebouwen. Dit houdt in dat bij b.v. een ruwvoeroverschot er wordt gezocht naar een oplosiing die uw ruwvoeropane verhoogd ten koste van krachtvoeraankoop. Een andere oplossing is eigen krachtvoer teelt. Dit kan door b.v. uw snijmais te oogsten als M.K.S., hiermee teelt u een eigen struktuur krachtvoer van eigen bedrijf. M.K.S. heeft meer struktuur werking dan snijmais.
Als ondernemer kunt u veel beter uw strategie bepalen los van een aanbieder en vervolgens op de markt kijken waar u dit het beste kunt realiseren. U krijgt hierdoor meer ideeën aangereikt, breder productinzicht en kunt op een zakelijker wijze het voer, de hypotheek, het zaaizaad  enz. inkopen.

Niet alles alleen beslissen!

rendementEr is momenteel t.a.v. veel zaken veel informatie voorhanden. De kunst is om dit met elkaar in verband en in balans te brengen. Euro Koe IDEE is een sparringpartner die, door ervaringen op meerdere bedrijven, vrij van bedrijfsblindheid en oude gebruiken, met de informatie van boekhouder, dierenarts,  voerleveranciers, melkfabriek, inseminator, enz. een strategie bepaalt voor de korte en lange termijn. Hiermee haalt u het uiterste uit uw kapitaal en melkveestapel. D.w.z. door maximale benutting van grond en gebouwen uw veestapel rendabel en probleemloos melk laten produceren op een sociaal verantwoorde wijze.

Voor de pagina ADVIES-tools klik hier..

Onafhankelijke inkoop!.

Sinds kort is het mogelijk om via de website van Mijnvoer.nl eigen samenstellingen te maken en in te kopen zonder advies. Dit heeft zeer grote voordelen want het advies is hierdoor resultaat gericht en de advieskosten zijn minder dan de kostenbesparing op voerkosten. Dat wil dus zeggen beter resultaat tegen lagere voerkosten.
www.mijnvoer.nl

Rendement minstens zo belangrijk als groei!

De enorme groeidrang in de melkveehouderij gaat helaas geheel voorbij aan het aanwezige verborgen rendement wat in het gebied van ruwvoerproductie, bewerkingskosten, veekosten, voerkosten of opbrengsten te ontdekken is. Men denkt vaak met investeringen de problemen op te lossen. Met een lage kosten strategie kunt u in de toekomst een gezinsinkomen realiseren met 90 i.p.v. met 130 melkkoeien.
rendement

Met goed management en aanwezige middelen is vaak al veel te bereiken.