EuroKoeIDEE - laatste nieuws

Blijf met EuroKoeIDEE op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van uw ...


Twitter

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen plaatsen wij wekelijks een berichtje op twitter.

Voerprijzeninfo

De voerprijzen info wijkt af van de gangbare voerderwaardevergelijkingen omdat sojaeiwit als vergelijkings kader wordt genomen en niet de DVE toeslag van ASG Lelystad.
Voedermiddellen vergelijking

Ureum als KAS vervanger

Nu de KAS zo hoog is in prijs is het aantrekkellijk om naar vervangers te zoeken. Euro Koe IDEE heeft ervaringen met Ureum als KAS vervanger
Een aantal Duitse klanten heeft vorig jaar Ureum bemesting toegepast op grasland. Ureum is de helft goedkoper dan KAS.

Voederbenutting

Er wordt altijd gepraat over krachtvoer en het effect, maar beter is werken aan benutting ruwvoer en totaal rantsoen.
Euro koe IDEE heeft Nederlandse en internationale ervaringen met FCE.
FCE
Voerflits analyseerd FCE en kostprijs.  

Voerkosten

Volgens boekhoudgegevens liggen de voerkosten 20 % boven de ASG norm bij een gemiddeld bedrijf.
Met een goede strategie is op veel bedrijven een saldo verbetering mogelijk van 7.000-15.000 euro.
Strategie mix kostprijs/gezondheid

Bedrijfsspecifieke excretie

Voor in en extensieve bedrijven is de BEX aantrekkelijk.
Voordeel:
Geen mestafzet kosten
Extra opbrengsten door mestaanvoer
Meer mest beschikbaar
Betere technische resultaten, dus een hoger bedrijfssaldo

Het voorbeeld toont een klant die overduidelijk advies nodig heeft om de stikstof benutting op bedrijfsniveau te verbeteren.
Dit is te realiseren door een andere stikstofjaarverdeling en benutten van herfsteiwit bij de melkkoeien.
BEX voorbeeld

Eigen krachtvoer in de vorm van MKS

Voor extensieve bedrijven en i.v.m. de derogatie is de MKS aantrekkelijk. Voordeel: Veel hogere opbrengsten (tot meer dan 20 ton/ha) t.o.v. CCM met nauwelijks lagere voederwaarde Hoge melkproductie met hoog aandeel graskuil en laag krachtvoerverbruik Bij de juistte hakselaarafstelling veel structuur wat lijkt op Luzerne/Koolzaadstro Betere technische resultaten, dus een hoger bedrijfssaldo MKS heeft Luzerne effect

Arbeid

Een goede arbeidsorganisatie verbeterd het rendement bij het melkvee. De hoge werkdruk maakt het noodzakelijk om gestructureerd te werken met protocollen. U krijgt hierdoor overzicht en gaat preventief werken i.p.v. achter zieke koeien aan te hollen.
Checklist Arbeidsorganisatie

Sodagraan

Sodagraan een methode om graan te ontsluiten/concerveren (1200 VEM 600 gr Zetmeel 200-300 gr Bzetm.) Het ontsluiten van graan met natronloog en water is een proces wat met elke mengwagen kan worden uitgevoerd. De zaadhuid wordt verwijderd en omgezet tot natriumbicarbonaat . Hierdoor ontstaat een zeer bestendige zetmeel bron die veilig afbreekbaar (lees Langzaam afbreekbaar) is op pensniveau.
Duitse proef ontsloten Tarwe

Budget Koster drogestofmeter

  Koster voerdroger of de Euro Koe IDEE budget versie bepaald snel het drogestof gehalte van het rantsoen of ruwvoer waarmee de werkelijke drogestof opname van de melkkoe wordt bepaald ondanks de regenbui bui die het voer natter maakt dan op de analyse. Euro Koe IDEE werkt reeds een jaar met de Amerikaanse Koster voerdroger om tijdens de advies bezoeken drogestof bepalingen te doen van het gemengde rantsoen of ruwvoer. Bijvoorbeeld bij het voeren van de nieuwe maïsoogst waarvan nog geen ruwvoeranalyse bekend is of na de regen van afgelopen dagen is het juiste drogestof gehalte essentieel bij het gebruik van een voermengwagen.

De Koster droger is een Amerikaanse voerdroger waarmee snel de drogestof wordt bepaald. De hiervan afgeleide Budgetdroger werkt ook nauwkeurig genoeg maar heeft een langere droogtijd waardoor het voor een adviseur niet snel genoeg gaat tijdens een advies bezoek. Voor de melkveehouder is een half uurtje extra droogtijd geen probleem. De budgetdroger is eenvoudig te maken: Een rioolbuis, haarföhn en keukenzeef kosten een paar tientjes en hiermee heeft een melkveehouder een betrouwbare voerdroger waarmee de drogestof kan worden bepaald.

Aankoopadvies Mengwagen

Euro Koe IDEE heeft 15 jaar ervaring met mengwagens. Er zijn verschillen tussen de verschillende mengprincipes en merken. Een aankoop is een belangrijk moment om kritisch te kijken naar de toekomst en het huidige voersysteem. Denk hierbij niet alleen aan mengwagens maar ook aan voerdoseerwagens, automatisch voeren en zelfvoederingsystemen. Euro Koe IDEE geeft in een artikel van het Melkvee Magazine zijn mening over een Vlaams mengwagen onderzoek. Als nadeel is hierin de capaciteit van een Keenan mengwagen genoemd. De reactie van de importreur is dat door de nieuwe 6 peddels, de capaciteit vergelijkbaar is aan een verticale mengwagen. Indien u het advies (een verkoper is altijd te positief over zijn product t.o.v. de concurrentie indien er een prijsververschil moet worden verdedigd) van de importeur opvolgt heeft u een bijna zeker een te kleine mengwagen. Door het inschakeleen van een onafhankelijk adviseur voorkomt u positieve verkoopadviespraat en heeft u meteen de juistte mengwagen grootte voor nu en in de toekomst. Dit voorkomt u veel kapitaal verlies door te vroeg inruilen van een te klein aangekochtte mengwagen. Een nieuwe 6 peddel Keenan mengwagen heeft met een hoog snijmais aandeel een capaciteit van maximaal 5,5/6 melkkoeien per kuub inhoud en met een kuilrijkrantsoen is dit niet meer dan 5 melkkoeien per kuub.

Ontwikkel altijd ook een eigen mening/inzicht, door zelf meerdere gebruikers te vragen (zonder de aanwezigheid van een verkoper) van de verschillende mengprincipes en controleer de opgave altijd met het totaal gewicht in de mengwagen en het aantal melkkoeien aan de melk.
Vlaams onderzoek mengwagens