EuroKoeIDEE - Referenties

Euro Koe IDEE is de onafhankelijke adviseur die met succes deze ondernemers heeft bijgestaan in hun vernieuwingsproces om doelgericht het koerendement te verhogen..


Artikel in Agraaf van Firma Zant-den Hartog

Euro Koe IDEE is de onafhankelijke adviseur die met succes deze ondernemers heeft bijgestaan in hun vernieuwingsproces om doelgericht het koerendement te verhogen.
Ter info PDF van artikel in Agraaf

Coaching

Ondernemers en medewerkers op grote melkveebedrijven en mengvoer producenten in Nederland en Duitsland. Speerpunten hierin zijn:

Logistiek/Arbeid/Koemanagement/Ruwvoerwinning Marketing/Nutritie/Voerstrategie

Omega 3 melk en GGO vrij

Het melkvee en zelf zuivelbedrijf Milchhof Ekenhorst uit Laar (Duitsl.) produceert met Euro Koe IDEE advies melk met een 25 % meer aan onverzadigde vetten en 50 % meer Omega 3 vetzuren. Ook is het rantsoen geheel GGO vrij.
Ter info Website Milchhof Ekenhorst
PDF van artikel Veeteelt

Bedrijfsontwikkeling

De keuze m.b.t. bouwen, verhuizen, emigreren, stoppen, samenwerken enz. vraagt naast rekenwerk veel strategische coaching. Euro Koe IDEE is een positieve calculator en motivator die een ondernemer helpt met het realiseren van zijn plannen.

stichting weidegangStichting Weidegang

Economisch is er geen rendabeler koe dan een melkkoe in de wei. Door vele oorzaken zeggen boekhoudrapporten en praktijkervaringen vaak het omgekeerde. Euro Koe IDEE is een van de 30-tal senior melkveehouderijadviseurs die helpt met keuzes over weiden of opstallen en het verbeteren van het huidige beweidingssysteem.
Ter info Website Stichting Weidegang

TMR/Flatfeeding

Vele jaren Nederlandse en Internationale ervaring met gemengd voeren. Voor het Ierse bedrijf Keenan in 2004/05 het Rumans programma medeontwikkeld. Hierin zijn de nieuwste Amerikaanse inzichten (Drackley) verwerkt m.b.v. droogstandsvoeding.
Ter info PDF Duitse pers

Mengkuilspecialist

In 2006 voor S & T het mengkuil principe ontwikkeld. Voor het maken van een mengkuil is een normale rantsoenberekening niet voldoende. De invloeden van inkuilprocessen vragen veel inzicht en ervaring. Euro Koe IDEE controleert d.m.v. temperatuur en pH meting het inkuilproces en het eindproduct. Deze informatie is de basis voor een aanvullende brok om het maximale uit de mengkuil te halen zonder teleurstellingen.

Crimping graan

In 2005 heeft Visscher Holland crimping van graan en korrelmais geintroduceerd in Nederland en Duitsland. Euro Koe IDEE heeft m.b.t. economie, concervering en voeding Visscher Holland medewerkers gecoacht.

Duitsland

Door mijn Duitse netwerk help ik ondernemers met de keus van wel of niet verhuizen naar Duitsland. Indien de keus is gemaakt wordt de onafhankelijke mening achteraf zeer gewaardeerd.

Mengwagen gebruik

Mengen van voer heeft altijd een negatief effect op de structuur. Door het weglaten van de messen zoals op het bedrijf van Zuiderveen in Westerlee is er minder structuurverlies en meer herkauwactiviteit.