stichting weidegang

Euro Koe IDEE! - Visie

Laat u niet opjagen!!!, onze melkkoeien en gewaspercelen hebben meer potentieel dan u denkt.

Visie

De melkprijzen zullen in de EU naar wereld/USA niveau gaan en we krijgen te maken met grote prijsschommelingen. Dit betekent dat in de melkveehouderij meer productiviteit of winst moet komen per bedrijf en arbeidskracht. Aan meer schaalvergroting/productiviteit wordt voldoende gewerkt door stalbouw, grond en quotumaankoop, maar werken aan meer winst zonder te investeren is een aaneenschakeling van mitsen en maaren van excuses waarom dit niet mogelijk is.

Laat u niet opjagen!!!

missieOnze melkkoeien en gewaspercelen hebben meer potentieel dan u denkt. (denk hierbij naast hoge melkproducties ook aan veekosten, ruwvoerbenutting,vervangings-percentage, voerkosten en arbeid etc.). Met beter management zal het rendement altijd beter kunnen. We twijfelen vaak of we de juiste koe hebben gefokt maar de koe kan het niet helpen als het (ruw)voer, het verzorgen of de huisvesting haar het leven moeilijk maken.
Wilt u haar meer laten renderen denk dan aan een optimum voor uzelf, koe en bedrijf. Een creatieve 'survival' benadering die met eenvoudige middelen/oplossingen verbeteringen en veranderingen doorvoert zal uw koe-rendement al enorm verbeteren.
Euro Koe IDEE gaat voor de korte termijn voor rendement met aanvullend goed overwogen lange termijn investeringen.
Voor de langere termijn mag een bedrijf niet stilstaan. Een bedrijf zal via verstandige investeringen altijd in ontwikkeling blijven. Dit vraagt regelmatig strategische toetsing van de doelstellingen en investeringen.

Ondernemers in de melkveesector moeten het bedrijf bij de tijd kunnen houden en er met sociaal verantwoorde werktijden een goed inkomen uit halen.Een survival benadering brengt veel verandering/verbetering van het rendement zonder veel te investeren.


Missie

Euro Koe IDEE wil in de rundveehouderij, ondernemers en hun gezin coachen, om door positief ondernemerschap en vakmanschap het optimale uit het bedrijf te halen.

missie
Met goed ondernemerschap en goed vakmanschap, zal een melkveehouder en zijn melkkoe een goede toekomst hebben en houden. Door het benutten van vaardigheden en voorkomen van grote fouten, is het met Euro Koe IDEE coachen mogelijk om sociaal verantwoord te leven en werken.